resim

Staj

Değerli öğrenciler,

Stajyer öğrenci olarak öğretim ve eğitiminizin önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Derslerde öğrenilen kuramsal bilgilerin uygulamalarını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak stajın temel amaçlarından biridir. Eğitimini aldığınız mühendislik dalı ile ilişkili mühendislik problemlerini ve çözümlerini takım çalışmaları içinde yer alarak öğrenmek bu aşamada çok gerekli ve yararlı olacaktır. Mesleki etik çerçevesinde, elde edilen sonuçların toplumun yararına yazılı veya sözlü sunulması konusunda deneyim kazanmak diğer amaçlardan biridir.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü olarak, sahip olduğumuz özgörü, özgörev, eğitsel hedefler ve çıktılara uygun olarak, stajınızın sağlıklı ve başarılı bir biçimde gerçekleşmesi için aşağıdaki kurallara uymaya özen göstermenizi arzu etmekteyiz. Bunun yanısıra, staj sonrası değerlendirme anketlerinde yer alacak görüş ve önerilerinizle işveren/yöneticilerin görüşlerinin programımızın iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu nedenle yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür eder, başarılı bir staj dönemi dileriz.

Uyulması gereken kurallar :

• Stajabaşlamadan önce, staj yapacağınız kurumu mutlaka bölüm staj sorumlusu öğretim üyesine onaylatmanız gerekmektedir. Böylece, staja başlamadan önce staj yapacağınız kamu yada özel kuruluşun bölümünüzün misyonuna uygun olup olmadığı, dolayısıyla yapacağınız stajın kabul edilip edilmeyeceği sizlerin yararına denetlenmiş olacaktır.

 

•Staj yapacağınız kurumun seçimi gelecekteki iş potansiyeliniz açısından çok önemlidir. Bu konuda seçici ve özenli olmanız sizin yararınıza olabilir.

•Özel şirketlerde staj yeri ararken, şirketin yeterli altyapısının olup olmadığını incelemeniz bugünkü uygulamalar ve gelecekteki iş potansiyeli açısından yararlı olabilir.

•Staj yaptığınız kurum çalışanları ve diğer stajyerlerle ilişkilerinizin sağlıklı bir biçimde gelişmesi gelecekteki dostlukların ve arkadaşlıkların ilk adımı olabilir.

•Staj yaptığınız kurumu iyi tanımaya özen gösteriniz, kurum çalışanlarına, meslektaşlarınıza ve onların deneyimlerine saygılı olunuz.

•Stajınıza başlamadan önceMaden Fakültesi staj esaslarınıve bölümümüzün staj çalışma raporunun hazırlanması ve yazım kuralları için belirlediği formatla ilgili bilgileri okuyunuz.

•Staj defterinizin bir kurumda geçirdiğiniz sürede nelerle uğraştığınızı yansıtmasına ve belirli yazım kurallarının geçerli olmasına özen gösteriniz.Bu konuda uyulması gereken kurallar izleyen biçimde sıralanabilir :

•Staj defterinde bulunan staj ajandasını teknik günlüğünüz olabilecek şekilde doldurunuz. Bunu yaparken hergün neler yaptığınızı gösterecek şekilde kısa ve öz bilgiler veriniz.

•Staj defteri yazımında yalın bir dil, anlaşılır ifadeler ve düzgün şekiller kullanınız.

•Başka staj defterlerinden alıntı yapmayınız ve kesinlikle fotokopi eklemeyiniz.

•Kitap ve dergilerden yararlanmanız durumunda kaynak belirtme kurallarına uygun biçimde defterin sonunda kaynaklar bölümünde belirtiniz.

•Arazide jeofizik ölçümler yapıldıysa, ölçümlerin amacı, yeri, yönteme ilişkin bilgileri eksiksiz biçimde belirtiniz. Bu ölçümlerde elde edilen verilerin değerlendirme yöntemleriyle birlikte sonuçlarını yazınız. Staj esnasında çekilen en az bir fotoğrafınızı ekleyiniz.

•Arazi çalışmasının yapıldığı yere ait bilgiler ve haritaların anlaşılabilir bir şekilde olmasına özen gösteriniz. Çalışma alanın yerel yada mühendislik jeolojisini kaynak belirterek sağlıklı bir biçimde derleyiniz. Bu aşamada gereksiz bilgilerden ve büyük ölçekli çalışmaların bilgilerini doğrudan aktarmaktan kaçınınız.

•Staj defterinize herhangi bir kurum raporunu kesinlikle eklemeyiniz. Bu defterin sizin staj defteriniz olduğunu unutmayınız.

Staj defteri yazım kurallarıgenel jeofizik proje raporu yazım kuralları gibidir; buna uygun olarak şekillerinizi özenle çiziniz, numara veriniz, şeklinize metin içinde değininiz ve yazım esnasında okunabilir harf büyüklüğü kullanarak gereksiz boşluklar ve aralıklardan kaçınınız.

•Staj defterinizde yeralacak bölümlerle ilgili olarak;

•Araştırmada kullandığınız jeofizik yöntemlerin temel esaslarını kısaca özetleyiniz.

•Arazide jeofizik ölçümlere ilişkin, yerbulduru haritası, ölçüm doğrultuları ve noktaları, toplanan veriler, değerlendirme sonuçlarını vs. krokilerle ve grafiklerle görselleştirilmiş olarak deftere ekleyiniz.

•Staj esnasında kullandığınız jeofizik cihazların teknik özellikleri, markası, resmi ve varsa ölçüm anında alınmış resmini defterinize ekleyiniz.

•Ofis çalışmaları esnasında kullandığınız bilgisayar programlarını kısaca tanıtınız ve elde ettiğiniz sonuçların anlamlarını tartışarak yorumlayınız. Yorumlanmadan verilen değerlerin konunun sizin tarafınızdan anlaşılmadığını göstereceğini unutmayınız.

•Ekip çalışmalarında yapılan iş bölümü ve katkınızı belirtiniz.

Staj yapılabilecek kurum ve kuruluşlar:

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi(TÜBİTAK-MAM)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı(BİB),Afet İşleri Genel Müdürlüğü(AFET),
Deprem Araştırma Dairesi(DAD)
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO)
Devlet Su İşleri(DSİ)
Özel jeofizik, inşaat ve zemin etütüdü yapan şirketler
Belediyeler
Yurtdışında jeofizik ile ilgili kurumlar veya şirketler (İTÜ-IAESTE aracılığla)

 

Ayrıca, sınırlı sayıda olmak koşuluyla bölüm içinde bir öğretim üyesinin yanında da staj yapılabilir.